Επιστροφές Προϊόντων

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

Η εταιρεία μας έχει ως γνώμονα την διάθεση ποιοτικών, επώνυμων προϊόντων με υψηλές προδιαγραφές. Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όχι μόνο τα προϊόντα που αγοράζετε να είναι άψογα αλλά και μέσα από την άμεση συνεργασία μας με τους οίκους που τα αντιπροσωπεύουν, να παρέχουμε κάθε δυνατή εξυπηρέτηση και μετά την αγορά τους ώστε η εμπειρία σας να είναι η καλύτερη δυνατή, παρέχοντας κάλυψη ουσιαστική και όχι μόνο από υποχρέωση απέναντι στον νόμο.

Για λόγους όμως που πιθανόν να μας διαφύγουν ή να μην οφείλονται εξ αρχής σε μας, δύναται ο πελάτης να επιστρέψει τα προϊόντα με τους όρους που περιγράφονται παρακάτω.  

Μη λειτουργικά προϊόντα κατά την παράδοση προϊόντων (DOA)

Ο Πελάτης υποχρεούται να ελέγξει κατά την παραλαβή των προϊόντων για πιθανή ύπαρξη αισθητικών ή λειτουργικών ελαττωμάτων και να αρνηθεί την παραλαβή τους ή να αναγγείλει στην εταιρεία μας την ύπαρξή τους εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους.

Η εταιρεία μας θα αναλάβει την παραλαβή των προϊόντων αυτών από τον πελάτη και την αντικατάστασή τους με δικά της έξοδα.

Ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει τα προϊόντα αυτά με τις πλήρης συσκευασίες και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (του προϊόντος καθώς και τα παραστατικά που το συνόδευαν). Σε διαφορετική περίπτωση η εταιρεία δικαιούται να αρνηθεί την επιστροφή του προϊόντος και να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη για τα επιπρόσθετα μεταφορικά έξοδα που την βάρυναν.

Μετά την επιβεβαίωση της κατάστασης του προϊόντος η εταιρεία θα αντικαταστήσει τα μη λειτουργικά προϊόντα ή θα επιστρέψει το τίμημα που της καταβλήθηκε για αυτά εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Ο χρόνος και ο τρόπος επιστροφής των χρημάτων διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο που έγινε η αρχική πληρωμή των προϊόντων (μετρητά, κάρτα, αντικαταβολή κλπ), ωστόσο δεν θα υπερβαίνει τις 14 ημερολογιακές ημέρες από την επιστροφή-παραλαβή των προϊόντων πίσω στην εταιρεία μας.  

Λάθος παράδοσης Προϊόντων

Παρόλες τις προσπάθειές μας, είναι πιθανόν να σας παραδοθεί προϊόν άλλο από αυτό έχει συνομολογηθεί κατά την παραγγελία σας. Όπως και στην περίπτωση των ελαττωματικών προϊόντων, πρέπει να γίνει αναγγελία του λάθους στην εταιρεία μας εντός 14 ημερών από την παραλαβή. Τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων και της επαναποστολής της παραγγελίας βαρύνουν την εταιρεία μας.

Ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν σε άριστη κατάσταση, αμεταχείριστο , στην αρχική και κλειστή τους συσκευασία, χωρίς να το χρησιμοποιήσει ή να το θέσει σε λειτουργία, με όλα τα παρελκόμενα και έγγραφα που πιθανόν να το συνοδεύουν. Σε κάθε άλλη περίπτωση το προϊόν χαρακτηρίζεται μεταχειρισμένο και η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή του προϊόντος.

Ελαττωματικά προϊόντα (πλην DOA)

Στα προϊόντα που έχουν εγγύηση, αυτή παρέχεται για το περιορισμένο χρονικό διάστημα που αναγράφεται στα χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Δεν είναι απαραίτητο να συνοδεύονται από την αρχική τους συσκευασία, εκτός αν απαιτείται από την εγγύηση του κατασκευαστή. Είναι απαραίτητο ωστόσο να συνοδεύονται από το παραστατικό αγοράς του προϊόντος (ΑΛΠ, τιμολόγιο κλπ) καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που πιθανόν να ζητείται από τον κατασκευαστή και αναφέρεται ρητά στην εγγύηση.

Η Επιστροφή ελαττωματικών προϊόντων γίνεται με ιδία μέσα της εταιρείας για την περιοχή της Ξάνθης και χωρίς χρέωση. Επιστροφές από άλλες περιοχές γίνονται με τρόπο που επιλέγει ο πελάτης και δικά του έξοδα, ενώ τα έξοδα αποστολής του επισκευασμένου-αντικατασταθέντος βαρύνουν την εταιρεία.

Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα στο προϊόν, η εταιρεία μας θα προχωρήσει σε επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος με ίδιο. Σε περίπτωση που αυτό είναι ανέφικτο, η εταιρεία μας θα προτείνει στον πελάτη αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, παρόμοιο προϊόν ίδιων ή καλύτερων χαρακτηριστικών και αν και αυτό δεν είναι εφικτό ή δεν συμφωνήσει ο πελάτης, τότε η εταιρεία θα προχωρήσει σε χρηματική αποζημίωση του πελάτη με την αξία αγοράς του προϊόντος.

Τονίζουμε πως σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να κάνει χρήση των προϊόντων σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ώστε αυτό να καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν έχετε αμφιβολίες ή ερωτήσεις για την σωστή χρήση του προϊόντος, θα χαρούμε να σας ενημερώσουμε σχετικά.

Παρακαλούμε ΠΑΝΤΑ να διαβάζετε τις ανάλογες οδηγίες χρήσης και όρους των εγγυήσεων των προϊόντων που συνοδεύουν τα προϊόντα.

Επιστροφές μη ελαττωματικών προϊόντων – Δικαίωμα υπαναχώρησης δίχως αιτιολόγηση

Ο Πελάτης δικαιούται να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε από την εταιρεία μας  (δικαίωμα υπαναχώρησης) εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των προϊόντων, χωρίς αιτιολόγηση προς την εταιρεία.

Ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν σε άριστη κατάσταση, αμεταχείριστο , στην αρχική και κλειστή τους συσκευασία, χωρίς να το χρησιμοποιήσει ή να το θέσει σε λειτουργία, με όλα τα παρελκόμενα και έγγραφα που πιθανόν να το συνοδεύουν. Σε κάθε άλλη περίπτωση το προϊόν χαρακτηρίζεται μεταχειρισμένο και η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή του προϊόντος.

Η δήλωση της υπαναχώρησης γίνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικά στην εταιρεία μας και αφού λάβει ο πελάτης επιβεβαίωση και συμφωνηθεί ο τρόπος αποστολής, τότε και μόνον τότε επιστρέφονται τα προϊόντα. Μετά την παραλαβή, η εταιρεία υποχρεούται να επιστρέψει το τίμημα που εισέπραξε για τα προϊόντα αυτά.

Ο χρόνος και ο τρόπος επιστροφής των χρημάτων διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο που έγινε η αρχική πληρωμή των προϊόντων (μετρητά, κάρτα, αντικαταβολή), ωστόσο δεν θα υπερβαίνει τις 14 ημερολογιακές ημέρες από την επιστροφή-παραλαβή των προϊόντων πίσω στην εταιρεία μας.  

Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση:

Επιστροφή εποχιακών ειδών (Αποκριάτικα, Χριστουγεννιάτικα, Πασχαλινά) μετά την πάροδο των περιόδων αυτών.

Επιστροφή προϊόντων για τα οποία ο πελάτης ρητά ενημερώθηκε προσωπικά και ρητά από πλευράς του απώλεσε το δικαίωμα της υπαναχώρησης. Τέτοιες περιπτώσεις είναι ελάχιστες και αφορούν προϊόντα στοκ σε προσφορά  ή κατά παραγγελία προϊόντα για λογαριασμό του πελάτη.

Επιστροφή προσωποποιημένων προϊόντων,  όπως προϊόντα με χάραξη ή εκτύπωση κλπ (π.χ. χάραξη ονόματος σε δώρου) που έγιναν για λογαριασμό του πελάτη μετά από δική του απαίτηση.

 

Ασφαλή προϊόντα - Όροι εγγύησης

Η εταιρεία μας δεν παρέχει εγγύηση για προϊόντα τρίτων (προϊόντα που κατασκευάζονται από την ΑΦΟΙ ΠΑΡΧΑΡΙΔΗ ΟΕ ή για λογαριασμό της) και απλά μεταπωλεί. Τα προϊόντα συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης (πλην των απλών στη χρήση προϊόντων) και από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας εύλογης διάρκειας, στην ελληνική γλώσσα, εφόσον αυτό προβλέπεται υποχρεωτικά από τη νομοθεσία. Το έντυπο της εγγύησης, εφόσον παρέχεται, περιλαμβάνει πάντοτε την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκειά της, την τοπική έκταση ισχύος της, καθώς και τα δικαιώματα που παρέχει το εφαρμοστέο δίκαιο. Η εγγύηση της συσκευής έχει διάρκεια σύμφωνα με το κατασκευαστή από την ημερομηνία αγοράς της και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος, εφ’ όσον πληρούνται οι παρακάτω όροι:

  • Να υπάρχει η εγγύηση της αντιπροσωπείας και η απόδειξη αγοράς συσκευής.
  • Να μην έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής (Serial No.)
  • Να μην εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή