Πίνακες

Μαυροπίνκας Κιμωλίας 60x90
Μαύροπίνακας The littlies 60x90 εκ. ιδανικός για την σημείωση ανακοινώσεων, υπενθυμίσεων και παρουσιάσεων για το σχολείο, το σπίτι, το παιδικό δωμάτιο και το γραφείο!
Σημειώστε με κλασικές κιμωλίες ή μαρκαδόρους υγρής κιμωλίας.